Jak podzielić majątek wspólny małżonków?
Podział majątku to tzw. „temat rzeka”, którego nie da ująć się w kilku słowach.

W prowadzonych przez mnie sprawach o podział majątku pojawiają się kwestię, z którymi wcześniej się nie spotkałam i które stanowią złożony problem, ale o tym w kolejnych wpisach.
Zaczniemy od informacji ogólnych.
Podziału majątku wspólnego możesz dokonać przed rozwodem, w trakcie sprawy rozwodowej albo w osobnej sprawie (już po uzyskaniu wyroku rozwodowego).
Podziału majątku możesz dokonać w sądzie albo w drodze ugody zawartej z małżonkiem (najczęściej u notariusza).
Jeśli planujesz dokonać podziału majątku przy sprawie rozwodowej, musisz wiedzieć, iż w praktyce wygląda to tak, że sąd zajmie się takim wnioskiem, jeśli będzie to podział majątku uzgodniony przez strony – w przeciwnym razie – wniosek o podział majątku sąd pozostawi bez rozpoznania (z uwagi na nadmierną zwłokę postępowania rozwodowego).
Decydując się na powyższe rozwiązanie, oprócz opłaty 600 zł z tytułu pozwu o rozwód, musisz wnieść dodatkową opłatę 300 zł za wniosek o podział (zgodny) majątku wspólnego.
O podział majątku wspólnego, możesz zwrócić się do sądu także po zakończeniu sprawy rozwodowej. Wysokość opłaty od wniosku o podział majątku jest stała i wynosi 1000 zł, a w przypadku zgodnego wniosku o podział majątku, co już zostało wspomniane powyżej, opłata wynosi 300 zł.
Jakie są sposoby podziału majątku wspólnego? Najogólniej rzecz ujmując, podział ten następuje przez:
– podział w naturze (podział pieniędzy, podział nieruchomości np. poprzez wyodrębnienie dwóch lokali);
– przyznanie składnika majątku (np. mieszkania) jednemu z małżonków z obowiązkiem odpowiedniej spłaty na rzecz drugiego małżonka;
– sprzedaż licytacyjną i podział sumy uzyskanej z takiej sprzedaży – nie spotkałam się jeszcze w mojej praktyce z taką sytuacją i z całą pewnością odradzam takie rozwiązanie – po prostu taki podział jest niekorzystny finansowo dla obojga małżonków.

No votes yet.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.
Joanna Polowczyk
Joanna Polowczyk
Od kilku lat zajmuję się sprawami z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego i karnego. Posiadam duże doświadczenie w sprawach rozwodowych oraz sprawach o podział majątku wspólnego małżonków - zarówno w postępowaniu przedsądowym(mediacyjnym), jak również w postępowaniu sądowym. Więcej informacji formalnych możesz naleźć na mojej stronie internetowej.

Potrzebujesz porady prawnej?
Zostaw wiadomość, a skontaktujemy się z Tobą