Pojawienie się koronawirusa wniosło szereg zmian w naszym codziennym życiu. Koronawirus wpłynął także na warunki odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

A mianowicie pojawiła się możliwość odbycia kary pozbawienia wolności w systemie dozoru dla skazanych na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności.
Dotyczy to również osób skazanych na dwie lub więcej niepodlegających łączeniu kar pozbawienia wolności, które skazany ma odbyć kolejno, a które nie przekraczają łącznie 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności.
Oczywiście, oprócz samego wymiaru kary, trzeba spełnić łącznie szereg innych przesłanek m.in. w zakresie możliwości technicznych, zgody osób współzamieszkujących, braku skazania w ramach recydywy wielokrotnej.
Każdorazowo, o udzieleniu zgody na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego, decyduje sąd – który może, ale nie musi jej udzielić.
Uzasadnienie wniosku o wyrażenie zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jest niezwykle istotne. Nie tylko należy wykazać, że zostały spełnione wszystkie przesłanki formalne, ale musimy przekonać sąd, iż na uwzględnienie wniosku zasługujemy.
Wniosek o dozór elektroniczny możemy złożyć zarówno przed rozpoczęciem odbywania kary pozbawienia wolności, jak i w trakcie odbywania kary. Właściwym sądem jest sąd penitencjarny, w okręgu którego skazany przebywa.

Wniosek jest wolny od opłaty sądowej.

No votes yet.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.
Joanna Polowczyk
Joanna Polowczyk
Od kilku lat zajmuję się sprawami z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego i karnego. Posiadam duże doświadczenie w sprawach rozwodowych oraz sprawach o podział majątku wspólnego małżonków - zarówno w postępowaniu przedsądowym(mediacyjnym), jak również w postępowaniu sądowym. Więcej informacji formalnych możesz naleźć na mojej stronie internetowej.

Potrzebujesz porady prawnej?
Zostaw wiadomość, a skontaktujemy się z Tobą