23 maja 2020

Fakultatywne odroczenie kary pozbawienia wolności.

Sąd może odroczyć karę pozbawienia wolności na okres do 1 roku. Należy pamiętać, że odroczyć możemy tylko […]
23 maja 2020

Dozór elektroniczny w dobie koronawirusa.

Pojawienie się koronawirusa wniosło szereg zmian w naszym codziennym życiu. Koronawirus wpłynął także na warunki odbywania kary […]