Kancelaria adwokacka Września

 

Adwokat Joanna Polowczyk

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2014-2016 odbywała aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. W trakcie aplikacji świadczyła pomoc prawną w Kancelarii adwokata Mariana Robaszyńskiego w Środzie Wlkp., a następnie w Kancelarii adwokata Jakuba Staszczyka w Środzie Wlkp. W roku 2017 r. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki. Aktualnie prowadzi indywidulaną Kancelarię Adwokacką z siedzibą we Wrześni, specjalizującą się przede wszystkim z zakresu prawa cywilnego, karnego i gospodarczego.

Czym się zajmujemy?

Kancelaria specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego (w szczególności w sprawach o rozwód, o podział majątku, alimenty, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, powierzenie władzy rodzicielskiej i ustalenie kontaktów z dziećmi), w sprawach o odszkodowania (w szczególności za szkody komunikacyjne, błędy lekarskie, wypadki przy pracy, naruszenia dóbr osobistych) oraz w prawie nieruchomości ( najem i dzierżawa, prawo budowlane, prawo lokalowe, prawo sąsiedzkie). Dbamy o to, by obsługa prawna zawsze była na najwyższym poziomie.

 

Specjalizacje

 
 

Wynagrodzenie

 

Wynagrodzenie każdorazowo ustalane jest indywidualnie, po zapoznaniu się ze stanem faktycznym sprawy, dostępnymi materiałami oraz w oparciu o stawki przewidziane w aktualnym rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie. Korzystając z porady prawnej w Kancelarii, w przypadku późniejszego zlecenia prowadzenia sprawy, kwota uiszczona przez Klienta za poradę prawną, zostanie zaliczona na poczet ustalonego przez strony honorarium za prowadzenie sprawy.
Istnieje możliwość następujących rozliczeń:

  • Za każdą czynność oddzielnie (udzielenie porady, przygotowanie projektu pisma, udział w rozprawie)
  • Całościowe za poprowadzenie sprawy
  • Ryczałtowe (stała płatność miesięczna za obsługę prawną klienta w umówionym zakresie)
  • Godzinowe (ustalona zostaje stawka godzinowa)
 

Kontakt

 

Joanna Polowczyk

Adwokat

697-884-418
kancelaria@adwokat-polowczyk.pl
ul. Jana Pawła II 27, 62-300 Września