Uzyskanie wyższych alimentów nie jest możliwe zawsze i w każdym przypadku i nie zawsze kończy się wygraniem sprawy.
Podwyższenie alimentów jest możliwe, jeśli doszło do zmiany warunków, na podstawie których sąd orzekał o wysokości alimentów w poprzednim wyroku.

Kiedy więc mamy do czynienia ze zmianą warunków pozwalających na żądanie wyższych alimentów?

Po pierwsze wtedy, kiedy zwiększyły się możliwości majątkowe lub zarobkowe zobowiązanego do płacenia alimentów (np. dowiedziałaś/dowiedziałeś się, że drugi rodzic znalazł znacznie lepiej płatną pracę bądź uzyskał dodatkowe źródło dochodu, a także wtedy, gdy spłacił zobowiązania kredytowe bądź kupił dom i nie musi już ponosić kosztów związanych z wynajmowaniem mieszkania).
Po drugie – w przypadku alimentów na dziecko – najczęściej wtedy, gdy zwiększył się zakres uzasadnionych potrzeb małoletniego (im dziecko starsze, tym wyższe są jego uzasadnione potrzeby). Z wiekiem, wzrasta koszt wyżywienia, ubrania dziecka, ale też pojawiają się nowe potrzeby –  potrzeby kulturalne, chęć podróżowania, pasje, hobby. Może się też zdarzyć, że dziecko zaczyna przewlekle chorować, co wiąże się ze znacznymi wydatkami.
Przy podwyższeniu alimentów, nie bez znaczenia jest sytuacja majątkowa i finansowa drugiego rodzica np. utrata pracy, wzrost kosztów utrzymania mieszkania, choroba.
Przed skierowaniem sprawy o podwyższenie alimentów na drogę sądową, należy podjąć próbę załatwienia tej sprawy polubownie. Jeśli ta próba nie przyniesie rezultatu – musisz skierować pozew do sądu.

Pamiętaj, ze zmiana pozwalająca podwyższyć alimenty musi być istotna, a ty musisz przed sądem udowodnić, że do tej istotnej zmiany doszło.

No votes yet.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.
Joanna Polowczyk
Joanna Polowczyk
Od kilku lat zajmuję się sprawami z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego i karnego. Posiadam duże doświadczenie w sprawach rozwodowych oraz sprawach o podział majątku wspólnego małżonków - zarówno w postępowaniu przedsądowym(mediacyjnym), jak również w postępowaniu sądowym. Więcej informacji formalnych możesz naleźć na mojej stronie internetowej.

Potrzebujesz porady prawnej?
Zostaw wiadomość, a skontaktujemy się z Tobą