Prawo nieruchomości

Prawo nieruchomości obejmuje:

  • Sprawy związane z umową najmu i umową dzierżawy
  • Sprawy z zakresu prawa budowlanego
  • Sprawy z zakresu prawa lokalowego
  • sprawy z zakresu prawa sąsiedzkiego (spory dotyczące granic nieruchomości, przekroczenia granic przy wznoszeniu budynku, immisje, służebność drogi koniecznej
No votes yet.
Please wait...